Bình Định công nhận doanh nghiệp thực hiện siêu dự án khu đô thị hơn 5.200 tỷ đồng

Bình Định công nhận doanh nghiệp thực hiện siêu dự án khu đô thị hơn 5.200 tỷ đồng


26/03/2023 09:31 PM

UBND tỉnh Bình Định vừa ban hành Quyết định số 724/QĐ-UBND về việc công nhận doanh nghiệp dự án Khu đô thị và du lịch An Quang, huyện Phù Cát.

Bình Định công nhận doanh nghiệp thực hiện siêu dự án khu đô thị hơn 5.200 tỷ đồng

Theo đó, Công ty Cổ phần An Quang Holdings được công nhận là doanh nghiệp thực hiện dự án khu đô thị và du lịch An Quang.

Công ty Cổ phần An Quang Holdings được kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ thực hiện dự án đầu tư mà Liên danh Công ty TNHH Tập đoàn Thương mại Tuấn Dung, Công ty CP Đầu tư Bất động sản Đông Đô - BQP, Công ty TNHH Thương mại và Phát Triển Công nghệ Hoàng Thành đã cam kết tại hồ sơ dự thầu và hồ sơ đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư.

UBND tỉnh Bình Định yêu cầu Công ty Cổ phần An Quang Holdings tự chịu trách nhiệm về việc hoàn thành góp vốn và chỉ sử dụng nguồn vốn này để đầu tư dự án khu đô thị và du lịch An Quang.

Trước đó, UBND tỉnh Bình Định đã ban hành Quyết định số 202/QĐ-UBND về việc chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị và du lịch An Quang, huyện Phù Cát.

Theo đó, UBND tỉnh Bình Định chấp thuận Liên danh Công ty TNHH Tập đoàn Thương mại Tuấn Dung, Công ty CP Đầu tư Bất động sản Đông Đô - BQP, Công ty TNHH Thương mại và Phát triển Công nghệ Hoàng Thành là nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị và du lịch An Quang, huyện Phù Cát đã được chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư số 3515/QĐ-UBND ngày 27/10/2022 của UBND tỉnh.

Dự án Khu đô thị và du lịch An Quang, huyện Phù Cát có tổng vốn đầu tư hơn 5.228 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư khoảng 1.046 tỷ đồng và nguồn vốn huy động khoảng 4.183 tỷ đồng.

Trong số 1.046 tỷ đồng nguồn góp của nhà đầu tư, Công ty TNHH Tập đoàn Thương mại Tuấn Dung góp 65% tiền mặt; Công ty CP Đầu tư Bất động sản Đông Đô – BQP góp 15% tiền mặt; Công ty TNHH Thương mại và Phát triển Công nghệ Hoàng Thành góp 20% tiền mặt.

UBND tỉnh Bình Định quy định việc đầu tư hoàn thành toàn bộ dự án không quá 72 tháng kể từ ngày Hợp đồng thực hiện dự án có hiệu lực hoặc Nhà đầu tư được công nhận làm Chủ đầu tư dự án.

Xem thêm: Dự án Cadia Quy Nhơn

Theo báo: Cafeland